Het CDA heeft in de Tweede Kamer voor de wet gestemd waarin een vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van grote bedrijven wordt vastgelegd. CDA-woordvoerder Lenny Geluk is blij dat de wet is aangenomen, en pleit nu voor een voortvarende invoering.
 
Geluk: “In september 2019 bleek dat minder dan tien procent van de grote ondernemingen voldeed aan het streefcijfer van 30% in raad van bestuur en raad van commissarissen. Ruim negen op de tien bedrijven voldeden zelfs niet aan hun verantwoordingsplicht. Werkgevers- en werknemersorganisaties constateerden gezamenlijk, dat het tempo waarmee de diversiteit in de top van het bedrijfsleven toeneemt, veel te laag ligt. Zoals de SER terecht constateerde: daardoor gaat veel potentieel verloren en wordt talent onvoldoende benut. Dat is een gemis voor onze economie en samenleving.”
 
Sociale partners zullen zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen, aldus Geluk. “Emancipatie is een zaak van de samenleving. De instrumenten van de overheid zijn altijd beperkt, en een wettelijke regeling werkt niet zonder draagvlak. Dit wetsvoorstel is dan ook niet zozeer bedoeld als motor van de emancipatie, maar wel als katalysator.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.