Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven zijn mooie, directe en open steden met veel verschillende inwoners. Diversiteit kenmerkt deze steden en dat koestert het CDA. De vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid zijn voor het CDA een groot goed.

Maar misbruik van deze vrijheden kunnen we niet tolereren. De vrijheid van de een mag geen beperking leggen op de vrijheid van een ander. Zo biedt de vrijheid van meningsuiting geen ruimte voor discriminerende teksten en mag de vrijheid van godsdienst niet leiden tot radicalisering of inmenging door buitenlandse mogendheden. Om vrijheden voor iedereen te beschermen ambieert het CDA daarom een Weerbare Stad die duidelijke grenzen stelt.

Voor een weerbare stad willen het CDA Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven inzetten op drie sporen:

1. Aandacht voor waarden en normen

- De rechtsstaat nabij door actieve betrokkenheid van (wijk)agent op basisscholen

- Burgerschapslessen op basisscholen met aandacht voor:

  • Identiteitsvorming zonder druk van buitenaf
  • De grenzen van de rechtstaat: waaronder discriminatie
  • Mediawijsheid door weerbaarheid tegen nepnieuws en oneigenlijke beïnvloeding
  • Uitbreiding van de Wij-samenleving en start maatschappelijke diensttijd om ook andere perspectieven te leren kennen.

2. Aanpak van radicalisering en opruiing

- De gemeente gaat er alles doen om kosten van vernieling bij demonstraties te verhalen op de daders: demonstratierecht is geen vrijbrief voor herrie schoppen.

- Demonstraties die niet vooraf zijn aangemeld bij autoriteiten worden niet toegestaan. De kosten van politie-inzet bij onaangekondigde demonstraties worden verhaald op de organisatoren.

- Online slagkracht versterken, door de capaciteit op controle van strafbare uitingen op sociale media te verhogen. Het internet is geen vrijstaat, maar onderdeel van onze samenleving.

- Boycotten van haatpredikers, door het opleggen van een gebiedsverbod of het instellen van een meldingsplicht.

  • Stedelijk omarmen van de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (WIV), zodat veiligheidsdiensten noodzakelijke opsporingsmiddelen kunnen inzetten.

- Toezicht bij internaten die kinderen onder hun hoede hebben.

- Het goed informeren van gesubsidieerde instellingen en het aanpassen van huurvoorwaarden om te voorkomen dat zij zich genoodzaakt voelen podium te bieden aan organisaties die een opruiende boodschap verkondigen. De gemeente heeft strenger toe te zien op gesubsidieerde instellingen. Waar nodig zullen subsidies worden ontzegd of ingetrokken.

3. Aanval op buitenlandse inmenging

- Binnen een jaar moet transparant zijn welke organisaties gefinancierd worden vanuit onvrije landen. Geldstromen vanuit onvrije landen moeten worden beperkt.

- Intimidatie en bedreigingen als gevolg van lokale kliklijnen moeten hard worden aangepakt.

- Centrale aansturing van de juridische en mentale ondersteuning voor inwoners die binnen hun eigen cultuur/groep geïntimideerd en bedreigd worden.

  • Starten van samenwerking met Duitse steden, Duitsland is qua maatregelen immers koploper, om te leren van hun inspanningen tegen buitenlandse inmenging.

Christine Zandberg

´Het is de kerntaak van de politiek om kloven te overbruggen´

Lees meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.