13 december 2016

Door inzet CDA geen kentekenverplichting op tractoren

Vandaag is er in de Tweede Kamer gestemd over het verplichten van kentekens op agrarische voertuigen. Een Kamermeerderheid onder leiding van de PvdA heeft dat aan de minister opgedragen. Alle trekkers krijgen een kenteken, maar wel op eigen kosten van de boer. Dat vindt het CDA schandalig. Dankzij de volhardende inzet van het CDA is de verplichting van tafel.

Het CDA is tegen deze maatregel, en waarschuwde al eerder dat dit een forse lastenverzwaring voor boerenbedrijven zou betekenen. De verkeersveiligheid wordt vooral bepaald door verstandige en kundige chauffeurs. Niet door een kenteken op een trekker. Het zou wel een forse lastenverzwaring voor de agrarische sector betekenen. Het zou boeren zeker tussen de €500 en €1500 gaan kosten. De sector bevindt zich in een enorme crisis, dit is de druppel.

De totale kosten werden eerst op €37 miljoen geraamd, nu blijkt het op te kunnen lopen tot €90 miljoen. Een flinke melkkoe voor het kabinet dus.

Het CDA wijst erop dat het merendeel van de landbouwvoertuigen van boeren slechts sporadisch op openbare weg komt. Die rijden van de stal naar het weiland en verlaten het erf niet. Zij vormen daarmee slechts een gering risico voor de verkeersveiligheid. Kentekening van deze voertuigen brengt echter wel kosten met zich mee en is opnieuw – na de afschaffing van rode diesel, verhoging van BTW en assurantiebelasting, en diverse andere heffingen - een lastenverzwaring voor de agrarische sector. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.