31 mei 2022

Geurts: Behoud de mogelijkheid om kwetsbare groepen te huisvesten

Iedereen heeft recht op een betaalbare woning. Ook mensen met een laag en middeninkomen en kwetsbare groepen zoals spoedzoekers en statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning die in Nederland mogen wonen en werken) hebben daar recht op. Daarom wil het CDA dat het, voor gemeenten, mogelijk blijft om statushouders voorrang te geven bij het toewijzen van een huurwoning. Anders kunnen gemeenten niet aan hun taakstelling, om ieder half jaar een bepaald aantal statushouders te huisvesten, voldoen en ontstaat verdringing, aldus Tweede Kamerlid en woordvoerder Volkshuisvesting Jaco Geurts. 
 
Afgelopen week debatteerde een gedeelte van de Tweede Kamer (veel partijen deden niet mee aan het debat) over een voorstel van de PVV om de voorrangsmogelijkheid (‘urgentiecategorie’) voor één specifieke groep geheel uit de wet te schrappen. Het CDA ziet weinig in dit voorstel, dat volgens Geurts niet bijdraagt aan een langetermijnoplossing voor de huisvestingsproblematiek van statushouders en slechts “symptoombestrijding” is. De Raad van State was in haar advies ook zeer negatief in haar oordeel over het wetsvoorstel. 
 
Geurts: “Het CDA is van mening dat gemeenten de vrijheid moeten behouden om naar eigen inzicht voorrang te kunnen geven aan kwetsbare groepen. Precies waar de Huisvestingswet uit 2014 voor bedoeld is. Statushouders zijn een voorbeeld van een kwetsbare groep. Zij verdienen bijstand bij het vinden van een huis, wat tevens bijdraagt aan een snellere integratie en inburgering.” De actuele situatie laat zien dat we nu 13 op de 100 woningen nodig hebben. Dat waren de afgelopen jaren 9 op de 100 woningen.

Eerder dit jaar presenteerden de CDA Tweede Kamerfractie en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA het visiestuk "Betaalbaar wonen voor iedereen". Hierin pleit het CDA onder andere voor een hogere tegemoetkoming voor gemeenten voor het huisvesten van statushouders. Daarmee kunnen bestaande knelpunten in het plaatselijke woningaanbod worden opgelost, wat ook goed is voor andere woningzoekenden zoals jongeren en senioren. 
 
Ook het verder aanjagen van de woningbouw, waardoor op termijn de automatische voorrangsmogelijkheid voor statushouders kan vervallen, draagt bij aan het oplossen van de huisvestingsproblematiek van statushouders. Net als het uitbreiden van de verplichting dat niet alleen woningcorporaties maar ook commerciële partijen mensen met een urgentieverklaring of statushouders moeten gaan huisvesten. En door gemeenten in staat te stellen om extra woonruimte voor statushouders te realiseren, bijvoorbeeld door middel van flexwoningen. Het CDA zal zich hiervoor blijven inzetten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.