Het wordt tijd dat het kabinet werk maakt van het ondersteunen van initiatieven die de verbinding tussen boer en burger versterken. Dat zei landbouwwoordvoerder Jaco Geurts tijdens een algemeen overleg over voedsel. Dit punt staat genoemd in het regeerakkoord, maar er is nog niks mee gedaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om initiatieven als city-landbouw, of de verkoop van streekproducten op de boerderij.

Geurts opperde een aantal ideeën waar het kabinet mee aan de slag kan. “Ik denk hierbij aan het versterken van de organisaties die zich met streekproducten bezig houden. Bijvoorbeeld hen ondersteuning bieden op het gebied van promotie, of het vergroten van de gezamenlijke afzet. Maar ook het ondersteunen van initiatieven die boeren met milieu-/natuurorganisaties verbinden, bijvoorbeeld als het gaat om weidevogelbeheer. Ook niet-gouvernementele organisaties willen misschien meehelpen, en wellicht wil de postcodeloterij projecten hiervoor ondersteunen.”

Foodlab
In de Hoeksche Waard wordt gewerkt aan een kenniscentrum onder de naam Foodlab. Ook hier is het doel om een verbinding te leggen tussen stad en platteland. Geurts toonde zich enthousiast over dit project, omdat het een mooi voorbeeld is van uitwerking van het regeerakkoord in de praktijk. Hij riep de minister op om met de regio Hoeksche Waard in gesprek te gaan over Foodlab.

Oneerlijke handelspraktijken
Verder sprak Geurts zijn zorgen uit over de moeilijke positie van boeren ten opzichte van grote inkopers en de retail. Het kabinet wil hier ook iets aan doen, onder andere door oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. Geurts was dan ook benieuwd naar de uitwerking van het regeerakkoord op dit punt. Daarnaast vond hij het zorgelijk dat steeds meer handel in agrarische producten en landbouwgrond in handen raakt van buitenlandse partijen. Ook wees hij erop dat bij de toenemende import van voedsel uit de hele wereld we goed moeten blijven letten op zaken als duurzaamheid en dierenwelzijn. Hij pleitte er voor om in handelsverdragen afspraken te maken over het soort regels waaraan geïmporteerde producten moeten voldoen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.