Deze week stond het commissiedebat MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) op de agenda van de Tweede Kamer. CDA-woordvoerder Jaco Geurts greep het debat aan om verschillende knelpunten en projecten uit het hele land onder de aandacht van de minister te brengen.

Zo ging hij bijvoorbeeld in op de verbreding van de N33 (Assen-Eemshaven). Vanwege tekorten bij de bouw van de zuidelijke ringweg rondom Groningen staan deze vergevorderde plannen plots onder druk. De provincie Groningen moest de tekorten financieren, terwijl Rijkswaterstaat de opdrachtgever is van het project. Het CDA ziet graag dat de minister in gesprek gaat met de provincie en gemeenten om tot een oplossing te komen.

Het CDA pleit al langer voor veiligere N-wegen. Op de N50 Zwolle – Kampen en de N34 gebeuren regelmatig dodelijke ongelukken. Het CDA stelt daarom voor om op deze wegen een fysieke rijbaanscheiding aan te brengen, dat is er deels namelijk niet. Volgens het Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) helpen fysieke rijbaanscheidingen om de kans op frontale ongelukken te verkleinen. Geurts riep de minister op om samen met de provincies meer fysieke rijbaanscheidingen te realiseren op deze wegen.

In Zuid-Nederland is er discussie over een aquaduct versus een viaduct bij Oirschot. Geurts: “Een aquaduct zou ruim 100 miljoen goedkoper zijn dan Rijkswaterstaat eerder voorrekende. De minister geeft aan dat Rijkswaterstaat niet uitkwam op 220 miljoen, maar een bedrag van 141 miljoen, een flink verschil. Het CDA stelt voor dat de minister om tafel gaat met de provincie en de gemeente Oirschot over cofinanciering van de meerkosten.”

Andere onderwerpen die Geurts aansneed waren onder andere het vervangen van de verouderde spoorbrug over het Van Harinxmakanaal door een spooraquaduct, de aanpak van de Rijnbrug bij Rhenen en Kesteren (waar het verkeer op en rond de Rijnbrug vaak vaststaat), de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere, en met het oog op woningbouw vond Geurts een lightrailverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam ‘een interessante gedachte’. Hij sloot af met een algemene opmerking over goed beheer en onderhoud, dit is volgens het CDA al veel te lang een ondergeschoven kindje als het om infrastructuur gaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.