“Ik kan me geen boer voorstellen die dieren moedwillig wil laten lijden. Maar de misstanden die er zijn, moeten hard aangepakt en het liefst voorkomen worden. Tegen varkenshouders zou ik dan ook willen zeggen: kaart misstanden aan.
Dat is in belang van henzelf en de gehele sector.” Dat zei Jaco Geurts tijdens een debat over misstanden in de varkenshouderij.

Hij benadrukte dat we daarbij niet uit het oog moeten verliezen dat misstanden vaak samenhangen met de psychische gesteldheid van de houder van de dieren op dat moment. Ook een slechte financiële situatie van het bedrijf kan daarbij een rol spelen. Dit vraagt om een aanpak van misstanden die dicht bij de houder van de dieren moet plaats vinden. Gelukkig komt daar steeds meer aandacht voor.

Het uitgangspunt van de meeste boeren is volgens Geurts nog steeds dat ze goed voor hun dieren willen zorgen. Niet alleen vanuit het perspectief van dierenwelzijn en diergezondheid, maar ook vanuit financieel oogpunt. Gezonde dieren zorgen voor meer winst en gezonde bedrijven.

Tot slot deed Geurts nog een oproep aan de minister om boeren actief en gericht te helpen om zich beter te wapenen tegen dierenrechtenextremisten, bijvoorbeeld via een campagne. Deze clubs, die illegale acties voeren en daarmee boeren en hun gezinnen in gevaar brengen, moeten keihard worden aangepakt, vindt het CDA.
 
Geurts: “In Duitsland zijn onlangs koeien losgelaten waarbij zeer gevaarlijke situaties zijn ontstaan voor zowel de mensen als de dieren. Dit moeten we kost wat kost voorkomen in Nederland. Daarom wil ik dat de minister hierin een actieve rol gaat oppakken en boeren ondersteunt om zich te wapenen tegen deze criminelen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.