14 september 2022

Geurts: Stop de verdozing, bescherm goede landbouwgrond

Tijdens het debat over Ruimtelijke Ordening heeft Tweede Kamerlid Jaco Geurts gepleit voor een bouwstop voor nieuwe, ruimteverslindende distributiecentra. De politiek heeft zich al diverse malen met moties uitgesproken tegen de komst van nog meer van dergelijke hallen, maar desondanks blijft de bouw ervan onverminderd doorgaan. Onderzoeksplatform Investico rekende uit dat er tot eind volgend jaar nog ten minste 64 grote distributiecentra in de pijplijn zitten, waarvan de helft in groen of landelijk gebied gepland staat. Als het aan Geurts ligt, gaat daar een streep doorheen en moet de minister hier met provincies landelijke afspraken over maken en anders zelf ingrijpen. Net als hij deed bij de datacenters. 

Geurts: “Er is een strijd om de ruimte bezig. We willen te veel op een klein oppervlak. Als we alles doen wat er aan plannen en beleidsvoornemens ligt, moeten we Nederland verdubbelen. Dat kunnen we niet en dus moeten we keuzes maken. En het CDA kiest niet voor reusachtige blokkendozen die veel vierkante meters opeisen, waar nauwelijks mensen werken, en waarvan de onbekende eigenaar niet zelden in het buitenland woont en geen enkele binding heeft met Nederland. Deze centra trekken bovendien een zware wissel op de omgeving, op het energieverbruik en de leefbaarheid van dorpen en kleine kernen. Dat moeten we niet willen.”

In plaats van Nederland vol te zetten met blokkendozen, wil het CDA dat we zorgzaam en zuinig zijn als het gaat om de schaarse ruimte. Daar hoort wat Geurts betreft ook een betere bescherming van goede, maagdelijke landbouwgrond bij. Want ondanks talloze oproepen van het CDA dat goede landbouwgrond een schaars goed is en bescherming behoort te genieten, lijkt het kabinet daar vooralsnog niet warm voor te lopen. Geurts wil daarom dat er zwaardere eisen worden gesteld als goede landbouwgrond van bestemming of functie dreigt te veranderen. Bijvoorbeeld door een zwaarder afwegingskader, voordat gemeenten en provincies hieraan mee kunnen werken. “Goede landbouwgrond is een schaars goed, waar we in Nederland te laks mee omgaan. Maar de oorlog in bijvoorbeeld Oekraïne laat zien dat we niet naïef mogen zijn als het gaat om voedselzekerheid.” Aldus Geurts. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.