04 april 2022

Kamervragen over te weinig grind en zand voor woningbouw

Schriftelijke vragen van het lid Geurts (CDA) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de berichtgeving dat de woningbouw in gevaar komt door te weinig grind en zand.

Vraag 1:
Bent u bekend met de artikelen ‘Komt woningbouw in gevaar door te weinig grind en zand? 'Provincies geven niet genoeg vergunningen af voor winning' (1) en ‘Meer bouwen? Zonder nieuwe vergunningen is het grind straks op’ (2)?

Vraag 2: 
Kunt u bevestigen dan wel ontkrachten dat er over vijf jaar in Nederland een tekort aan zand en grind ontstaat, omdat bestaande vergunningen voor zand- en grindwinningen niet worden verlengd en nieuwe vergunningen niet worden verstrekt? 

Vraag 3:
Deelt u de mening van het CDA dat Nederland, gezien de hoge woningnood en de grote infrastructurele ambities, zich geen tekort aan primaire bouwgrondstoffen, zoals zand en grind, kan permitteren? 

Vraag 4: 
In hoeverre wordt er op dit moment landelijke regie gevoerd op de vergunningsruimte voor zand- en grindwinningen en hoe wordt dit nationale grondstoffenbeleid doorvertaald in de taakstelling van de regionale overheden om de vergunningsruimte te bewaken? 

Vraag 5: 
Klopt het dat de nationale overheid op dit moment geen overzicht heeft van het totaal aantal vergeven vergunningen voor zand- en grindwinningen? Zo ja, hoe bent u van plan om dit zo spoedig in kaart te brengen? 

Vraag 6: 
Bent u het met het CDA eens dat het de taak is van de Rijksoverheid om de zand- en grindwinning en eventuele tekorten te monitoren, en waar nodig bij te sturen?

Vraag 7:
Bent u bereid om bouwgrondstoffenwinning toe te voegen aan de onderwerpen waar aanvullende Rijksregie en bijbehorend instrumentarium op nodig is? En zo ja, hoe gaat u deze regierol vormgeven? 

Vraag 8: 
Welk ministerie heeft de primaire verantwoordelijkheid over het monitoren van bouwgrondstoffenwinning?

Vraag 9:
Heeft u zicht op de export vanuit Nederland van zand en grind? Zo ja, kunt u aangeven in welke hoeveelheden en naar welke landen dit plaatsvindt? Zo nee, is het niet raadzaam hier zicht op te krijgen?

(1)    Komt woningbouw in gevaar door te weinig grind en zand? 'Provincies geven niet genoeg vergunningen af voor winning' - EenVandaag (avrotros.nl)
(2)    Meer bouwen? 'Zonder nieuwe vergunningen is het grind straks op' (cobouw.nl)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.