Agenda

  • Opening door voorzitter Gert Brouwer
  • Vaststelling agenda
  • Vrolijke mededeling van de voorzitter
  • Vaststelling verslag ALV 18 november 2017 (verspreid ter vergadering, *)
  • Financieel jaarverslag 2017 (verspreid ter vergadering, *)
  • penningmeester Bernard Koops licht toe
  • Voordracht lijsttrekker Patrick Brouns bij Statenverkiezingen 2019
    • Het bestuur draagt Patrick Brouns uit Haren voor als lijsttrekker. Tegenkandidaten kunnen tot aanvang van de vergadering schriftelijk worden voorgedragen door ten minste 20 leden van CDA provincie Groningen of door ten minste drie gemeentelijke afdelingen.
  • Rondvraag

Voor het Groningen dat we door willen geven

Verkiezingsprogramma Statenverkiezingen maart 2019

Goede politieke besluiten nemen voor Groningen kan alleen als je weet wat er leeft en wat er speelt. Daarom vinden wij het belangrijk om van onze leden te horen welke onderwerpen wij in het verkiezingsprogramma 2019-2023 moeten opnemen. Dit doen we tijdens een interactieve werksessie.

Sluiting

Locatie:

MFC De Noordsuythoeve

Schoolstraat 2
9635 AZ  Noordbroek

Tijd: 19:30 uur. (inloop vanaf 19:00 uur)

*: ook vooraf op te vragen bij secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.