19 april 2017

Nieuwe Structuurvisie voor Groningen

In de Statenvergadering van 19 april is de nieuwe structuurvisie behandeld. Deze structuurvisie heeft een unieke opzet die nog niet in Nederland is gebruikt. Daarom heeft Statenlid Jacob Klaas Star de loftrompet gestoken tijdens de Statenvergadering.

“Dit stimuleert de werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid van onze provincie.”

Stimulans

De regio rond de Eemshaven kenmerkt zich door de spanning tussen natuur en economie, en landbouw als industrie, het een kan niet zonder het andere. Door de ontwikkelingen in de Eemsdelta te faciliteren met deze visie, worden andere delen in de provincie beschermd. Met deze nieuwe visie kunnen weloverwogen vestigingskeuzen gemaakt worden met het bedrijfsleven. Volgens Star een goede zaak; “Dit stimuleert de werkgelegenheid en daarmee de leefbaarheid van onze provincie.”

Balans

Volgens Star zijn leefbaarheid en werk nauw aan elkaar verbonden. “Zonder werk wordt leefbaarheid zoals Jan Pronk in zijn tijd als minister van Ruimtelijke Ordening al aangaf een minimalistische principe”. Jacob Klaas Star betrekt Genesis in zijn betoog: “Zoals in Genesis al aangegeven we hebben de aarde om het te “bewerken en te bewaren”. De structuurvisie die onder verantwoordelijkheid van dit College tot stand is gekomen is daarvan een sterk voorbeeld, bewerken en bewaren: het vinden van de balans tussen Economie en Ecologie of anders gezegd het stimuleren van werk voor een leefbare regio.”

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.