19 april 2017

Vergunningprocedures windparken

De Provinciale Staten van Groningen hebben vandaag vergaderd over de vergunningprocedures voor windparken. Volgens Statenlid Jacob Klaas Star is dit een heikel punt. 

Lijn 2014

De CDA fractie heeft in de commissie van 29 maart jl. aangegeven dat we vasthouden aan de lijn van 2014. Het CDA hecht nog steeds aan bestuurlijk draagvlak voor de realisatie van windparken, de democratische legitimiteit van Raden en Staten zou voldoende moeten zijn om de moeilijke keuzen die voorliggen te kunnen maken met weging van de vele belangen die er zijn. Daarnaast is het CDA van mening dat een windfonds een goed instrument is. Het financiële maatwerk wat is toegepast in Geefsmeer in samenwerking met de omgeving, heeft er voor gezorgd dat het bedrag is verhoogd met bijna €500 /MW per jaar. 

Transitie

Het CDA is van mening dat Windenergie een transitie instrument is. Star: “De molens dienen na de technische en economische afschrijvingstermijn actief te worden gesaneerd.” Volgens Star past de huidige voordracht in de lijn die in 2014 is ingezet.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.