05 juli 2017

CDA wil vaart maken met herstel Friesenbrücke

Vandaag heeft het CDA een motie over het herstel van de Friesenbrücke mede- ingediend. In de motie wordt er opgeroepen om de brug zo snel mogelijk te herstellen. De komende jaren wordt er in het project "de Wunderline" gewerkt aan een kortere reistijd, meer comfort in de treinen en een betere toegankelijkheid van de stations. Daarnaast gaan er meer en snellere treinen rijden, waarbij ook wordt gekeken naar de inzet van 'groene' treinen. Een project welke door de Europese Commissie wordt ondersteund middels een subsidie. 

Afspraak is afspraak

Daarom vindt het CDA het van belang dat de betrokken overheden zich aan deze afspraak gaan houden, ook nu de Friesenbrucke eruit ligt. Het CDA pleit ervoor dat er niet aan bestaande afspraken getornd gaat worden. Statenlid Truus van Kleef: "In de pers lezen we dat er Duits geld komt  voor een nieuwe Friesenbrucke, en we gaan er vanuit dat men op innovatieve wijze en nieuwe technieken het snelle treinverkeer niet gaat belemmeren." Statenlid Truus van Kleef wil dan ook dat er vaart gemaakt moet worden. Ook wil Van Kleef helderheid of de Duitse overheid de gestelde ambities waar kan maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.