05 juli 2017

Goedkeuringsbesluit Faunabeheersplan

Vandaag is er tijdens de Statenvergadering gesproken over het Faunabeheersplan. Het College heeft de Staten ge├»nformeerd over de uitvoering doormiddel van een brief, en dat is volgens het CDA geen aanleiding om onze mening over de faunabeheerplannen kenbaar te maken. Statenlid Jacob Klaas Star is duidelijk:  "De uitvoering is er eentje zoals wij die van dit College kennen, grondig en effectief. De behandeling van dit punt in de Staten was voor ons dan ook niet noodzakelijk."

Dialoog in de Fauna Beheer Eenheid

De schade in de landbouw neemt toe, een faunabeheerplan maakt hiervoor de juiste afweging om hier op in te grijpen. Het CDA roept de maatschappelijke organisaties op om een kandidaat aan te dragen voor het zitting nemen in de Fauna Beheer Eenheid. De dialoog in de FBE en het samenwerken om de gemeenschappelijke doelen te realiseren, bereiken we alleen door de dialoog met elkaar plaats te laten vinden aan die dialoogtafel en niet via een politiek debat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.