Op dinsdag 24 augustus organiseren we een fysieke provinciale CDA-ledenvergadering. Leden zijn van harte welkom.

Tweede Kamerlid Derk Boswijk zal spreken over de toekomstvisie landbouwbeleid die het CDA onlangs publiceerde. Verder komt het aanstaande Bijzondere Partijcongres aan de orde en enkele huishoudelijke zaken. De agenda staat hieronder.

Aanmelden voor deze ledenvergadering is verplicht.

Agenda

1.    Opening

2.    Agenda en mededelingen

Politiek deel

3.    Toekomst Landbouwbeleid met Kamerlid Derk Boswijk

Huishoudelijk deel

4.    Financiële jaarstukken 2020

5.    Kascontrolecommissie

6.    Bijzonder Partijcongres Den Bosch 11 september 2021

-       Stand van zaken

-       Resoluties

7.    Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

8.    Politieke rondblik

9.    Vacatures binnen provinciaal CDA-bestuur en afscheid bestuurslid Ruben Eisses

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

 

Aanmelden verplicht

Bent u CDA-lid en wilt u deze ledenvergadering bijwonen? Dat vinden wij fijn. U moet zich wel vooraf aanmelden. Aanmelden kan tot maandag 23 augustus 16.00 uur.

Stuur een mail met uw naam/namen naar cdaprovinciegroningen@gmail.com

De zaal biedt ruimte aan een maximum aantal personen. Bij extra aanmeldingen zijn wij genoodzaakt om deels digitaal te vergaderen, u ontvangt dan een deelnamelink voorafgaand aan de vergadering.

Heeft u klachten die misschien wijzen op corona? Blijf dan thuis en laat u testen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.