Vandaag staat de begroting van 2019 op de agenda van de Provinciale Staten. Een begroting waarin de financiële kaders laat zien voor de toekomst, dus ook voor de Statenperiode die na de verkiezingen in maart van start gaat.

Met die financiële vooruitblik ontstaat ook een natuurlijk moment voor een terugblik. Even stilstaan bij de bijna afgelopen statenperiode. De periode waarin de coalitie van SP, D66, Christen Unie, Groen Links en het CDA vol energie heeft gewerkt aan de uitvoering van het collegeprogramma ‘Vol vertrouwen’.  Een collegeprogramma vol met ambities voor economie, energietransitie, onderwijs, bereikbaarheid en een bestuursstijl die nadrukkelijk de verbinding legt met de inwoners van Groningen.

Ambities

Doelen waar het CDA zich vol vertrouwen voor heeft uitgesproken en ingezet. Met de fractie en natuurlijk met de inzet van onze gedeputeerde.

Maar, ambities en doelen zijn er niet om mooie verhalen op papier te krijgen. Het gaat er natuurlijk om of die ambities ook zijn waargemaakt voor onze mooie provincie.

Volgens het CDA heeft dit college de ambities waargemaakt! Er is veel vooruitgang geboekt.

Statenlid Marjan Heidekamp noemt een paar voorbeelden:

"De kansrijke Leerweg om te investeren in mensen en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter te laten aansluiten. Denkt u ook aan de investeringen in leefbaarheid in zowel stad als ommeland waarmee de lokale initiatieven zijn gestimuleerd."

Ook noemt Heidekamp Groningen@Work,  waar met het accent op verduurzaming en digitalisering is ingezet op ondersteuning van het MKB, de banenmotor van de economie van het noorden. Ook de energietransitie die benut is als gouden kans voor de industrietransitie door vol in te zetten op groene chemie als basis voor duurzame maakindustrie in ons gebied. Daarbij vormen suikers, eiwitten, zetmeel en natuurlijk waterstof belangrijke dragers.

Heidekamp: "Landelijk wordt Groningen inmiddels gezien als de koploper voor de transitie naar waterstof. Het CDA heeft voor die ontwikkeling gepleit in onze algemene beschouwingen in juli 2017. Inmiddels is er breed draagvlak voor en noemt (bijna) niemand het meer onrealistisch. Vol energie inzetten op nieuwe,  duurzame energie en industrie vanuit Groningen! Hoe mooi is dat?!"

Landelijk wordt Groningen inmiddels gezien als de koploper voor de transitie naar waterstof.

Zorgpunten

Natuurlijk zien wij ook punten waar de ambities nog onvoldoende waar gemaakt konden worden. Onze belangrijkste zorgpunten liggen op het gebied van bereikbaarheid en het gasdossier.

Heidekamp: "Kunnen alle RSP-projecten onverkort worden uitgevoerd of wordt herprioritering nodig? Daarbij spreekt het CDA nadrukkelijk de wens uit om bij eventuele heroverweging binnen de RSP-gelden de investeringen in ons ommeland, zoals de spoorlijn Veendam-Stadskanaal en de N33, te handhaven." Ook maakt het CDA zich zorgen over de voortgang in het gasdossier. Gaswinning naar nul is een prachtig streven, maar komt het nu eindelijk goed met de versterking, de schadevergoeding en de omgang met onze gedupeerde inwoners?

Begroting

Opvallend is dat het college er – ondanks tegenvallende inkomsten – in geslaagd is ook voor de komende jaren een sluitende begroting voor te leggen. En nog mooier, een begroting waarin voor de volgende statenperiode 32 miljoen aan vrije ruimte beschikbaar is. Zelfs als het college had gekozen om de gebruikte 14 miljoen van het stamkapitaal in 1x weer aan te vullen zou er nòg volop ruimte zijn voor nieuw beleid in de komende periode.

Het CDA is blij met het verantwoorde begrotingsbeleid van dit college. En met de wijze waarop vooruitgang is geboekt in de opzet, leesbaarheid en voorspelbaarheid van de begroting. Zo is de digitale monitor een prachtig instrument om in taal en teken te zien hoe onze provincie er voorstaat in geld en behaald resultaat. Het biedt ons als staten goede handvatten om ons werk te doen. Groot compliment daarvoor aan de ambtelijke organisatie en het college.

Het CDA stemt dan ook van harte in met de voorliggende begroting.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.