Vandaag is tijdens een extra Statenvergadering de bestuurlijke afspraken rond het Nationaal Programma. Vandaag wordt dus besproken hoe het Nationaal programma wordt uitgevoerd en is er ruimte voor het stellen van vragen.

Drie pijlers

Het Nationaal Programma (NPG) is één van de drie onderdelen die spelen in Groningen. Naast de NPG is het vergoeden van de schade en het versterken van de woningen de grootste opgave waar we voor staan. Dit heeft voor het CDA de hoogste prioriteit.

De startnotitie NPG waar we het nu over hebben is een tussenstap in het proces die ervoor moet gaan zorgen dat we zogenoemde no regret projecten kunnen opstarten. Daar ging het nodige aan vooraf. Op 18 december 2018 hebben wij als Staten uitgesproken dat we ruimte en tijd wilden om ons te buigen over de governance structuur. Ondertussen zijn we diverse bijeenkomsten verder en is het aan ons om uitspraken te doen over het proces tot nu toe, over de inhoud van de afspraken en de rol van de Staten in het vervolgproces.

Samen aan de slag

Voor het CDA staat voorop dat dit programma alleen kans van slagen heeft als we er samen de schouders onder zetten. Niet alleen het ik, maar vooral het wij staat centraal. We kunnen het geld maar één keer uitgeven. Dat vraagt om duidelijke doelstellingen en indicatoren. Wat het CDA betreft wordt er vooral gekeken naar de kansen en opgaven die er liggen, op welk niveau we deze uit willen laten voeren en hoe we middelen het meest efficiënt in kunnen zetten. De uitwerking daarvan vergt meer tijd dan we nu hebben. Desondanks zijn wij zoals zojuist genoemd van mening dat er snel gestart moet worden met de no regret maatregelen.

Zorgen

Er zijn ook zorgen bij het CDA. Is het realistisch dat wij voor de zomer met een kaderprogramma moeten komen naast alles wat er loopt? De ervaring van hoe het proces tot nu toe loopt, maakt dat wij ons hier zorgen over maken. Tot slot willen wij als CDA alvast benadrukken dat wij kritisch zullen kijken naar de effectiviteit van het programmabureau. Gelukkig staat er ook al iets over genoemd in de startnotitie. Wij vinden dat het werk zoveel mogelijk moet worden uitgevoerd via bestaande publieke en maatschappelijke organisaties. Laat de kwartiermakers komen met een efficiënt ingerichte organisatie, waarbij de focus ligt op kwaliteit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.