Op vrijdag 6 juli j.l.  konden wij via RTV Noord vernemen dat er “Opnieuw een blazer bij ESD-SIC in Delfzijl” heeft plaatsgevonden. “Supervervelend voor de omgeving en voor ons” zo stelt ESD directeur Richard Middel. Omwonenden maken zich zorgen om de stank en stofdeeltjes die na een blazer naar beneden komen. Wij delen deze zorgen en hebben daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld aan GS: 

  1. Er lopen verschillende onderzoeken om te kijken of blazers in de toekomst voorkomen kunnen worden. Zijn de uitkomsten van deze onderzoeken al bekend? En is GS bereid om deze te delen met Provinciale Staten en wat doet GS n.a.v deze uitkomsten?
  2. ESD-SIC ligt al jaren onder het vergroot glas en doet haar best om draagvlak in de omgeving te vergroten danwel te behouden. Wij zouden graag vanuit het bedrijf een toelichting ontvangen waarom vanuit hun perspectief dit probleem zich blijft voordoen en op welke termijn de oplossing kan worden gevonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.