De intensieve veehouderij in Groningen gaat per 1 januari 2019 op slot. Dat was de conclusie die we na de Statenvergadering van woensdag 14 november officieel konden trekken, maar die eigenlijk op 31 oktober jl. al duidelijk was geworden in de commissievergadering. Voor de CDA Statenfractie is dit een teleurstellende uitkomst. Wij hebben ons als CDA altijd ingezet voor uitbreiding en investeringen mits dit het dierenwelzijn vergroot.

Voor de bühne

Het motiedebat op aanvraag van de VVD was wat het CDA betreft een discussie voor de bühne. Alle partijen hadden hun keuze al duidelijk verwoord in de commissievergadering van 31 oktober. Het debat in de Statenvergadering vonden wij een oneerlijk signaal richting de sector. Daarom hebben wij ervoor gekozen om beide moties van de VVD niet te ondersteunen. U mag van de CDA Statenfractie verwachten dat wij ons blijven inzetten voor meer ruimte en investeringen mits het dierenwelzijn hiermee wordt vergroot. Daar blijven we ons ook na 1 januari 2019 samen met de agrarische sector voor inzetten.

Overgangsregeling

Wij waren er in 2015 ondanks de bezwaren van verschillende partijen in geslaagd om aan het begin van deze Statenperiode een overgangsregeling te bewerkstelligen. Onze aangenomen motie van 16 december 2015 (samen met de CU ingediend) gaf het college een extra termijn van twee jaar om in samenspraak met de landbouwsector en de NMF (Nederlandse Milieufederatie) te komen tot ontwikkelingsruimte bij de verduurzaming van de intensieve veehouderij ondersteund door financiële middelen. Die middelen zijn gezien het hoge aantal aanvragen succesvol gebleken. De NMF was helaas niet bereid om in gesprek te gaan over de duurzame doorontwikkeling van de sector.

Markt

Wij hebben ingezet op verduurzaming van de intensieve veehouderij in de veronderstelling dat de groei van de vraag naar duurzame consumentengoederen zou stijgen. Helaas is dit niet het geval in die mate waarin we dat graag hadden gezien. De markt heeft (nog) niet de exponentiële groei laten zien maar een gestaag stijgende lijn. Te langzaam voor de sector om investeringsprogramma’s, procedures en dergelijke binnen twee jaar te kunnen afronden. Het valt momenteel lastig te voorspellen hoe snel de markt zich verder zal ontwikkelen. Maar dat die zich verder moet ontwikkelen is evident.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.