27 februari 2020

CDA Statenfractie organiseert digitale werkbezoeken

Het coronavirus heeft onze manier van leven de afgelopen maanden behoorlijk veranderd. De intelligente lockdown houdt ons op afstand en brengt ons tegelijkertijd dichterbij elkaar. Hartverwarmende initiatieven worden geboren en terwijl een nieuwe werkelijkheid ons heeft overvallen, blijven wij onze volksvertegenwoordigende rol uitvoeren.

Het Statenwerk doen wij voorlopig op afstand. De werkbezoeken die wij als fractie normaal gesproken ter plekke beleven vinden nu digitaal plaats. De afgelopen periode spraken wij met ondernemers, de agrarische sector en dorpshuizen over hoe de coronacrisis ze raakt. Gisteren spraken wij met Arjen Fledderman, de voorzitter van voetbalvereniging FC Leo uit Leens en Rob de Waard, de voorzitter van Huis voor de Sport Groningen. Samen met hen en de CDA-fractie van de gemeente Het Hogeland keken we naar de (tijdelijke) uitdagingen op het gebied van sport.

Voor sportverenigingen is goede communicatie met de gemeenten en sportbonden nu van groot belang. Daarnaast is het voor sportverenigingen belangrijk dat de kosten beperkt blijven, nu een groot deel van de inkomsten voor onbepaalde tijd is weggevallen. Sportverenigingen die hun trainer(s) niet in eigen dienst, maar via een derde, ingehuurd hebben kunnen tot nu toe echter geen aanspraak maken op de NOW-regeling van de overheid. Dit knelpunt moet verholpen worden om onze sportverenigingen overeind te houden.

Wilt u in contact komen met onze fractie voor een (digitaal) werkbezoek of heeft u een andere vraag? Mail ons dan via cda@ps-provinciegroningen.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.