Vandaag is tijdens de Statenvergadering het vervolg op de energiedialoog besproken. Een onderwerp wat de afgelopen jaren regelmatig op de agenda stond. Statenlid Robert de Wit gaf tijdens zijn inbreng duidelijk aan wat de voornemens zijn van het CDA.

Koploper

Als provincie Groningen willen we graag koploper blijven op het gebied van duurzame energie. We doen dat niet zonder reden. Als provincie hebben we een gemeenschappelijk doel, Nederland van het gas af. We hebben daarvoor een breed scala aan maatregelen op het oog. Van besparing tot aan zonne-energie en van waterstof tot aan windenergie. Dit moet naast verduurzaming van bedrijven en huishoudens ook gaan zorgen voor nieuwe duurzame banen. Bijvoorbeeld in de chemische sector. Het klinkt best simpel, maar dat is het niet. Want veel van deze duurzame maatregelen leveren zo nu en dan de nodige emoties op.

Dialoog

Als CDA Statenfractie vinden we het belangrijk om oog te hebben voor de zorgen en ideeën van betrokkenen. En om kansen optimaal te benutten. Statenlid Robert de Wit: "We hebben de afgelopen jaren consequent gepleit voor de dialoog met collega overheden, het bedrijfsleven, inwoners en kennisinstellingen. En dat blijven we doen! We moeten samen aan de slag voor Groningen!" aldus Robert de Wit.

Een van de uitkomsten van deze dialoog is de maatschappelijke tender wind. Het CDA hoopt dat de drie uitgewerkte stappen in de praktijk succesvol zullen blijken en zijn blij dat gemeenten actief worden betrokken bij de uitvoering van de maatschappelijke tender. Fijn dat de Staten na toetsing van de zogenoemde kansenkaart de gelegenheid krijgen om straks een goede afweging te kunnen maken. Het CDA is positief over het voorstel van GS.

We moeten samen aan de slag voor Groningen.

 Gezamenlijk doel

Robert de Wit sloot zijn inbreng af met een oproep: "Laten we in 2019 samen de schouders eronder zetten om werk te maken van de energietransitie. Van links tot aan rechts en van coalitie tot aan oppositie." Volgens De Wit is de weg richting 2050 niet altijd gemakkelijk begaanbaar. "Maar als we de blik richten op ons gezamenlijke doel, zijn we al een heel eind op weg." Volgens de Wit.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.