Vandaag is tijdens de Statenvergadering de energiedialoog besproken. Statenlid Robert de Wit hield een sterk betoog over energietransitie. Het energiedossier is een taai dossier dat vraagt om tijd, lef, ambitie, heldere doelstellingen, een effinciente inzet van middelen, commitment en samenwerking.

Het speelveld van betrokkenen

Volgens Robert de Wit is het belangrijk dat alle betrokkenen bij de energietransitie goed op elkaar ingespeeld zijn. " Draagvlak begint bij het voortdurend informeren en betrekken van mensen. Neem ze mee in het proces en wees open en transparant, ook als niet iedereen blij is met de boodschap." Volgens De Wit moet de overheid niet alleen communiceren over de transitie, maar ook initiatieven van inwoners een podium bieden. De Wit: "Door deze initiatieven van onderop te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe energieprojecten wekken we niet alleen duurzame energie op, we creëren ook ambassadeurs voor de energietransitie. Hier ligt echt een grote kans!". Het CDA heeft een motie mede-ingediend die de denkrichting onderstreept.

Draagvlak begint bij het voortdurend informeren en betrekken van mensen. Neem ze mee in het proces

Nieuwe technieken

De technologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan hard. Kennisinstellingen als de European Energy Academy en Entrance spelen hier een grote rol in. Als voorbeeld noemt De Wit nieuwe technieken als waterstof en verbeteringen op de huidige technieken bij zon- en windenergie. Robert de Wit: "Wij moeten altijd blijven bouwen naar de laatste stand van technieken. Hetzelfde geldt overigens voor besparing van energie."

Hoe nu verder?

De vraag is niet of, maar hoe we de energietransitie vorm gaan geven. Volgens De Wit is de noodzaak evident en urgent. "We moeten vaart maken en ruimte bieden aan verschillende vormen van duurzame energie en aan initiatieven van onderop." Aldus Robert de Wit. Volgens De Wit is het een weg die begaanbaar is, maar soms wel pijn gaat doen. Het CDA staat niet aan de zijlijn. De Wit:  "Voor vandaag hopen wij dat alle andere partijen in deze Staten ook plaatsnemen op het speelveld. Deze wedstrijd spelen we niet alleen voor onze generatie, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.