27 februari 2020

Europees geld voor nieuwe banen dichterbij!

Het versnelde afbouwen van de gaswinning en de beoogde stopzetting van de gaswinning in 2022 zijn een welkome ontwikkeling voor de bewoners van de getroffen regio. Hier heeft onze Statenfractie altijd voor gestreden en de uitkomst van dit slepende gevecht juichen wij dan ook van harte toe. Tegelijkertijd kost de stopzetting van de gaswinning, die samenhangt met het klimaatneutraal maken van onze provincie, naar schatting twintigduizend banen. Een klap voor de Groninger economie die moet worden opgevangen.

In mei 2019 schreven Robert de Wit, fractievoorzitter van de Statenfractie van het CDA Groningen en Esther de Lange, fractievoorzitter van de CDA-delegatie in het Europees Parlement, een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden. In dit opiniestuk bepleitten zei het aanboren van Europees geld voor de transitie van Groninger gasbanen naar nieuwe banen in de ontwikkeling en productie van duurzame energie. Met deze Europese gelden en een daaraan gekoppelde bijdrage van het Rijk kan de terugslag van werkgelegenheid in Groningen grotendeels in de kiem worden gesmoord. Daarom is het essentieel dat hierop wordt geanticipeerd.

In juli 2019 diende de Statenfractie daarom een unaniem aangenomen motie in waarmee het Groninger college van Gedeputeerde Staten in haar lobbywerkzaamheden prioritering ging geven aan dit banenverlies.

In februari 2020 werd bekend dat de provincie Groningen door de Europese Commissie is aangewezen als kanshebber voor de beoogde miljoenensteun. De gelden zijn bedoeld voor het vergroenen van Europese lidstaten en de omscholing van medewerkers naar duurzamere banen. De komende maanden zal bekend worden of Groningen deze fondsen daadwerkelijk gaat ontvangen. Voor de Groninger economie is het cruciaal dat dit gebeurt en goed nieuws dat deze belangrijke horde is genomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.