CDA provincie Groningen zoekt Groningers die zich kandidaat willen stellen voor de Staten. Op woensdag 15 maart 2023 kiezen de Groningers een nieuwe Provinciale Staten van onze provincie.

Functieomschrijving

Als CDA statenlid sta je voor het CDA- gedachtegoed. Je vindt het leuk om je te verdiepen in provinciale aandachtsgebieden en provinciaal politiek beleid. En je hebt een scherp afgestelde antenne voor wat er speelt bij de inwoners van onze provincie.

Je vindt het leuk om je te verdiepen in provinciale aandachtsgebieden en politiek beleid. Jij laat daarbij het kenmerkende CDA-geluid in de provinciale politiek duidelijk horen.

Als volksvertegenwoordiger vind je het actief betrekken van inwoners bij het provinciaal beleid belangrijk. Je legt actief én publiekelijk verantwoording af over het provinciaal functioneren én de CDA opvattingen daarover. Je staat midden tussen de mensen.

Soms zie je het als jouw taak om zaken voor elkaar te boksen in het overleg tussen de verschillende partijen, zoals belangengroepen, andere statenleden, gedeputeerden en het ambtenarenapparaat. Je schroomt vanzelfsprekend niet om gedeputeerde staten actief, kritisch en constructief te controleren.

Tegelijk sta je natuurlijk voor genomen besluiten en ben je altijd bereid uit te leggen hoe die besluiten tot stand zijn gekomen. Bovendien maak je deel uit van een betrokken en enthousiast team dat het CDA gedachtegoed wil uitdragen. Kortom, een CDA-statenlid kent vele rollen!

Profiel

Deze veelzijdigheid van het statenlid vraagt om nogal wat vaardigheden, energie én tijd.

Het is belangrijk dat je nieuwsgierig, gemotiveerd, en maatschappelijk breed geïnteresseerd bent.

Verder is het belangrijk dat je bereid en in staat bent je stevig in te werken in verschillende aandachtsgebieden.

Je hebt een streepje voor als je

  • je kunt inleven in de verhalen en standpunten van anderen;
  • binnen en buiten de fractie je eigen mening over provinciale aangelegenheden

kunt vormen en formuleren;

  • in staat bent contacten (netwerken) op te zetten en te onderhouden
  • communicatief vaardig en makkelijk benaderbaar bent;
  • openbare discussie niet uit de weg gaat, maar ook ruimte laat voor tegenargumenten;
  • kunt incasseren en relativeren;
  • anders durft te denken en te doen;
  • een open houding hebt ten aanzien van nieuwe ideeën van anderen.

 

En niet geheel onbelangrijk: ben je lid van het CDA of bereid dat op korte termijn te worden? Dan ben jij de kandidaat die wij zoeken!

Wil je meer weten?

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met voorzitter Bas Krajenbrink van de vertrouwenscommissie op sjkrajenbrink@hotmail.com.

Voor procedurele vragen kun je contact opnemen met secretaris Chris Wessels van CDA provincie Groningen op cdaprovinciegroningen@gmail.com .

Heb je belangstelling?

Solliciteer dan! Solliciteren kan tot en met 31 mei 2022.

CDA-leden kunnen solliciteren via CDA-ledenadministratiesysteem Dirk. Nog geen CDA-lid, maar wel belangstelling voor de Staten en de wens om CDA-lid te worden? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar cdaprovinciegroningen@gmail.com.

Na de sluitingsdatum zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie zal een advies voor de kandidatenlijst doen aan het bestuur van CDA provincie Groningen. Het bestuur zal de uiteindelijke voordracht voorleggen aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in de provincie Groningen, die hier een ledenvergadering over organiseren. De uitslag van de stemming wordt vervolgens bekrachtigd tijdens een algemene ledenvergadering van CDA provincie Groningen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.