Op woensdag 15 maart 2023 kiezen de inwoners van het waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s een nieuw Algemeen Bestuur van hun eigen waterschap.

CDA Drenthe, CDA Fryslan en CDA provincie Groningen zoeken inwoners die zich kandidaat willen stellen voor het Algemeen Bestuur van waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.Voor het Drentse deel van Hunze en Aa’s verspreidt CDA Drenthe deze oproep.

Functieomschrijving
Als CDA-lid van het Algemeen Bestuur van een waterschap sta je voor het CDA-gedachtegoed. Je hebt een duidelijke affiniteit met het thema water in een brede zin. Je hebt een nuchtere, heldere kijk op water en ruimtelijke ordening. Je begrijpt de betekenis van water voor alle verschillende inwoners van het gebied, voor inwoners van de steden en dorpen, voor boeren en tuinders, voor de industrie, voor het milieu en de natuur. Je vindt het leuk om je te verdiepen onderwerpen die voor het waterschap van belang zijn. Je hebt daar ook een doordachte visie op. Je durft het kenmerkende CDA-geluid in de waterschapsbestuur duidelijk te laten horen.

Je kunt samenwerken binnen en buiten de fractie. En je schroomt niet om leden van het Dagelijks Bestuur van het waterschap actief en kritisch te controleren. Je legt actief én publiekelijk verantwoording af over de CDA-opvattingen over het politieke bestuur van het waterschap. Tegelijk sta je natuurlijk voor genomen besluiten en ben je altijd bereid uit te leggen hoe die besluiten tot stand zijn gekomen. Bovendien maak je deel uit van een betrokken en enthousiast team dat het CDA gedachtegoed wil uitdragen.

Kortom, een CDA’er binnen het Algemeen Bestuur van het waterschap kent vele rollen!

Profiel

Deze veelzijdigheid van een lid van het Algemeen Bestuur vraagt om verschillende vaardigheden, energie én tijd. Het is belangrijk dat je nieuwsgierig, gemotiveerd, en maatschappelijk breed geïnteresseerd bent. Verder is het belangrijk dat je bereid en in staat bent je stevig in te werken in verschillende aandachtsgebieden rond het thema water.

Je hebt een streepje voor als je

  • je kunt inleven in de verhalen en standpunten van anderen;
  • binnen en buiten de fractie je eigen mening over aangelegenheden van het waterschap
  • kunt vormen;
  • in staat bent contacten (netwerken) op te zetten;
  • openbare discussie niet uit de weg gaat, maar ook ruimte laat voor tegenargumenten;
  • kunt incasseren en relativeren;
  • anders durft te denken en te doen;
  • een open houding hebt ten aanzien van nieuwe ideeën van anderen.

En niet geheel onbelangrijk: ben je lid van het CDA of bereid dat op korte termijn te worden? Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

Wil je meer weten?
Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je contact opnemen met Henk Lammers van de vertrouwenscommissie op [email protected].

Voor procedurele vragen kun je contact opnemen met secretaris Chris Wessels van CDA provincie Groningen op [email protected].

Heb je belangstelling?
Solliciteer dan! Solliciteren kan tot en met 30 juni 2022.

CDA-leden kunnen solliciteren via CDA-ledenadministratiesysteem Dirk. Nog geen CDA-lid, maar wel belangstelling voor de Staten en de wens om CDA-lid te worden? Stuur dan je motivatiebrief met cv naar [email protected].

Na de sluitingsdatum zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie.

De selectiecommissie zal een advies voor de kandidatenlijst doen aan de provinciale CDA-besturen in Drenthe en Groningen. Beide besturen zullen de uiteindelijke voordracht voorleggen aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in het werkgebied van waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De ledenvergaderingen van de gemeentelijke CDA-afdelingen stemmen hierover. De uitslag van de stemming wordt vervolgens bekrachtigd tijdens een gezamenlijke algemene ledenvergadering van CDA Drenthe en CDA provincie Groningen.

Een deel van de provincie Friesland valt onder waterschap Noorderzijlvest. Het bestuur van CDA Fryslan heeft het bestuur van CDA provincie Groningen gemachtigd namens haar te handelen bij de procedures rond deze waterschapsverkiezing.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.