11 december 2019

Het Groninger platteland heeft veel te bieden

 

Vandaag spraken de Provinciale Staten van Groningen over het nieuwe provinciale programma leefbaarheid. Hieronder lees je de bijdrage van ons Statenlid Jesper Bergsma.

 

Voorzitter,

Inspirerende vergezichten, koeien in de wei, een kerkje op een wierde dat boven alles uittorent of de authentieke boerderijen. Het platteland heeft veel te bieden. Toch zijn er steeds minder mensen die hier willen wonen. Dat in combinatie met andere maatschappelijke ontwikkelingen zorgt ervoor dat het leefbaar houden van het platteland een uitdaging is. Een uitdaging die gezien wordt door dit college en die samen met betrokken partijen tot uitvoering moet komen.

Leefbaarheid is per definitie ook een dossier dat veel raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen zoals mobiliteit, cultuur en werkgelegenheid. Het is voor de CDA-Statenfractie dan ook van belang dat deze verschillende beleidsterreinen niet op een eiland werken, maar juist kennis uitwisselen om elkaar te versterken.

Voorzitter, dan kom ik bij de krimp. Volgens prognoses van het centraal bureau voor de statistiek en het planbureau voor de leefomgeving zal er in plattelandsgemeenten krimp ontstaan. Dit komt deels door het wegtrekken van jongeren. Dit betekent echter niet dat alle jongeren wegtrekken uit deze gemeenten. Er zijn legio voorbeelden van jongeren die graag op het platteland willen blijven wonen. Het valt de CDA-Statenfractie op dat in dit leefbaarheidsprogramma met name wordt gekeken naar de gevolgen van de krimp, terwijl er volgens de CDA-Statenfractie ook gekeken moet worden naar de oorzaken van de krimp. Waarom trekken jongeren weg? En wat hebben jongeren nodig om juist in deze gebieden te blijven wonen? Heeft de gedeputeerde hier een beeld van? Daarnaast wordt in dit leefbaarheidsprogramma geschreven dat de particuliere woningvoorraad aangepakt moet worden, maar de CDA-Statenfractie wil de gedeputeerde wel vragen hier voorzichtig mee om te gaan, zodat ook jongeren een kans houden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen.

Een ander punt dat wordt genoemd is dat voorzieningen moeten worden geclusterd om ze robuust te maken. Is de gedeputeerde het met het CDA eens dat voorzieningen in kleinere dorpen ook een belangrijke leefbaarheidsfunctie bekleden en dat als deze voorzieningen nog bestaansrecht hebben deze niet verplaatst zouden moeten worden?

Voorzitter, het CDA gelooft in de kracht van de samenleving. Inwoners weten vaak zelf wat het beste is voor hun leefomgeving. Een dorp blijft niet alleen leefbaar door de voorzieningen die er zijn, maar ook door de activiteiten en projecten die door het dorp zelf worden geïnitieerd, maar is er in dit leefbaarheidsprogramma ruimte voor bewonersinitiatieven die de leefbaarheid bevorderen en de krimp verzachten?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.