04 mei 2021

Input vaststellingsbesluit gasjaar 2021-2022

Hieronder leest u de inhoudelijke input die onze Statenfractie per brief heeft meegegeven aan het college met betrekking tot het nieuwe gasbesluit.

**

Geacht college,

Wij zijn in de eerste plaats nog steeds blij dat de gaswinning naar nul gaat in 2022 en dat er perspectief wordt gegeven op het definitief afsluiten van het Groningenveld. De verwachting is dat het Groningenveld tussen 2025 en 2028 definitief kan worden gesloten. Dit baart ons zorgen, omdat vorig jaar nog werd gesteld dat het Groningenveld in 2025/2026 zou worden gesloten. Wat is hier aan de hand? Kan dit worden afgedaan als een klein detail of is het meer dan dat?

Er zijn genoeg redenen te bedenken waarom men in Den Haag graag deze optie open wil houden voordat het Groningenveld definitief wordt gesloten. Denk alleen al aan de oplopende staatsschuld. Voor mijn fractie is er slechts één heel duidelijke reden om te stoppen, de veiligheid van onze inwoners. Mijn collega Robert de Wit gaf vorig jaar ook al duidelijk aan dat wij niet achterover moeten leunen, maar scherp moeten blijven dat de belofte van Wiebes wordt ingelost en dat de gaswinning ook daadwerkelijk gaat stoppen. Dat signaal wil ik hier herhalen.

Zoals gezegd zorgt het stoppen met de gaswinning voor perpectief voor onze inwoners. Dit is het perspectief waar wij zo naar snakken. Echter hebben wij dat perspectief nog niet op alle vlakken. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de gaswinning in de kleine velden in onze provincie. Daarnaast zullen wij de komende jaren nog niet zijn verlost van de aardbevingen en de ellendige gevolgen hiervan. Wij vinden het daarom van belang om er bij demissionair minister Van 't Wout op aan te blijven dringen dat met het stoppen van de gaswinning in het Groningenveld de problemen in Groningen niet zijn opgelost.

Met hartelijke groet,

Namens de CDA Statenfractie,

Jesper Bergsma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.