04 december 2019

Kadernota Economie en Arbeidsmarkt. Groningen@Work.

Op 4 december 2019 behandelden de Provinciale Staten van Groningen de kadernota Economie en Arbeidsmarkt 2020-2023. Hieronder de bijdrage van onze woordvoerder Jacob Boonstra.

Voorzitter,

“Laat onderwijs en werk beter op elkaar aansluiten.”

“Versterk de samenwerking tussen kenniscentra, opleidingsinstituten, vakopleidingen, het bedrijfsleven, studenten en starters door onder andere te stimuleren dat het bedrijfsleven een grotere betrokkenheid krijgt bij vakopleidingen.”

“Wij willen een provincie die ervoor zorgt dat er een goed klimaat is voor bestaande en beginnende ondernemers.”

Zomaar drie korte quotes uit het CDA-verkiezingsprogramma die we met net iets andere woorden terugzien in deze kadernota. Ook zien we dat er uitbreiding gezocht zal worden voor de kansrijke leerweg. Dit is een mooi vervolg op onze motie “Twee vliegen in één klap” van juli 2018.

We lezen dat de groei in banen in het aardbevingsgebied (1,5 %) en Oost-Groningen (0,9 %) achterblijft bij Westerkwartier (4,7 %) en de Stad Groningen (8,5 %). Natuurlijk wil het CDA dat in al deze gebieden groei is zodat iedereen die dat wil aan het werk kan. Het is goed om te lezen dat hier een koppeling is gemaakt met het 1000-banenplan, met name voor het aardbevingsgebied en Oost-Groningen. Wat het CDA betreft kan daar echter nog wel een tandje bij. Is het college bereid om hier een extra impuls aan te geven?

In de kadernota wordt ingegaan op een goede aansluiting tussen opleiding en werk. Dit zorgt voor oplossingen op (middel)lange termijn. Om op korte termijn mensen aan het werk te krijgen in de sectoren waar behoefte is aan personeel moeten we aan andere oplossingen denken. Het CDA denkt hierbij bijvoorbeeld ook aan jobcarving. Hierdoor kan het personeel dat al wel over de juiste papieren of kwaliteiten beschikt zich volledig richten op taken waarbij die papieren of kwaliteiten nodig zijn en kunnen anderen het overige werk overnemen. Ziet het college hierin net als het CDA een oplossing voor de kortere termijn? Uiteindelijk is het aan de organisaties zelf om hiermee aan de slag te gaan. Het CDA ziet hierin echter wel een stimulerende rol voor de Provincie weggelegd. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.