11 oktober 2019

Maatwerk en realistisch beleid nodig bij opgave stikstof

De natuur staat onder druk door het neerdalen van stikstof in de Natura 2000 gebieden. Dit probleem kan alleen worden aangepakt door een gebiedsgerichte aanpak waarin maatwerk wordt geleverd.

Stikstof is een woord dat de laatste weken veel in het nieuws is geweest en dat de komende tijd ook nog wel zal blijven. Op zichzelf is stikstof geen probleem. Tachtig procent van de lucht die wij in- en uitademen bestaat uit stikstof. Het probleem is dat er in sommige natuurgebieden te veel stikstofoxiden en ammoniak neerdalen. Hierdoor kunnen bepaalde planten goed groeien, maar andere planten kunnen hier minder goed tegen. Dit gaat ten koste van de biodiversiteit in die natuurgebieden. Die stikstof daalt daar neer, omdat er in de buurt van sommige natuurgebieden te veel stikstof wordt uitgestoten.

Er zit veel verschil tussen deze gebieden. Sommige gebieden hebben meer last van deze stikstofdepositie, zoals het officieel heet, terwijl andere gebieden hier weinig of geen last van hebben. Dat heeft er mee te maken dat in sommige gebieden meer stikstof neerdaalt en dat er verschillende typen natuur zijn die in meer of mindere mate bestand zijn tegen stikstofdepositie. Er moet daarom per gebied bekeken worden of er te veel stikstof neerdaalt. Als dat is vastgesteld kan worden gekeken waar dit vandaan komt. Dit moet gebeuren op basis van metingen en niet op basis van berekeningen. De beslissingen die worden genomen, aan de hand van deze metingen, hebben impact op inwoners en bedrijven. Daarom is het des te meer van belang dat keuzes worden gemaakt op basis van feitelijke informatie. Dan kan tot slot gekeken worden welke maatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie te verminderen.

Het is daarnaast een probleem dat wij met elkaar hebben veroorzaakt en daarom moeten wij het probleem ook met elkaar oplossen. Elke sector moet hier een bijdrage aan leveren. Het kan niet zo zijn dat alleen de landbouw hierop wordt aangesproken, zoals sommige partijen doen. Dat er in de landbouw stikstof wordt uitgestoten is een feit. Net zoals dat er in de luchtvaart, de bouw en door het wegverkeer stikstof wordt uitgestoten. De landbouwsector heeft hierin de laatste jaren enorme stappen gezet. De stikstof uitstoot daalde vanaf 1990 tot 2017 met 64% en er zijn nog legio mogelijkheden om deze daling door te zetten. We moeten boeren daarom niet dwingen om te stoppen, maar de boeren die hun bedrijf willen doorzetten juist steunen bij investeringen die de uitstoot van stikstof doet verminderen.

Hoewel de problemen groot zijn voor Nederland, lijkt het in Groningen in eerste instantie mee te vallen. Dit komt doordat er in Groningen relatief weinig Natura-2000 gebieden zijn. Desondanks zullen er maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen zullen inwoners en bedrijven raken. Laten we dit probleem dus samen aanpakken. Zodat wij allemaal een eerlijke boterham kunnen verdienen en kunnen genieten van de prachtige natuur.

Jesper Bergsma,

Statenlid CDA Groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.