13 november 2019

Maidenspeech Ria Horenga. Cultuurnota 2021-2028.

Op 13 november hield ons Statenlid Ria Horenga haar maidenspeech over de nieuwe Cultuurnota in de Provinciale Staten van Groningen.

Voorzitter,

Ik mag hier vandaag staan, namens mijn partij het CDA. Dat is voor mij een enorm voorrecht en als nieuwbakken statenlid, natuurlijk ook best wel een beetje spannend.

Wie ben ik dat ik hier sta, of zoals we in het Gronings vaak zeggen: ‘Woar komst weg?’

Ik ben geboren in Boerakker, een hechte dorpsgemeenschap in het prachtige Westerkwartier. Opgegroeid in een christelijk, maatschappelijk meelevend gezin en net als mijn broers en mijn zusje werd ik lid van de plaatselijke muziekvereniging. We gingen als gezin naar de Taptoe in Zevenhuizen en ik had een oom die niet kon begrijpen dat ik soms niet naar een repetitie kon komen in verband met mijn huiswerk. En nu begrijp ik waarom hij dat toen niet begreep. Dat was mijn cultuur, dat zijn mijn wortels.

Mijn partij vindt cultuur van groot belang, omdat het de samenleving verbindt, het individu verrijkt en een appél doet op onze waarden en vrijheden. Voor het CDA staat centraal dat we, ook hierbij, vertrouwen hebben én houden in de kracht van de samenleving.

Wij geloven erin dat initiatieven, vanuit de samenleving, ons cultuuraanbod kunnen verrijken en pleiten daarom voor het verlagen van het drempelbedrag en het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure van incidentele subsidies. Hiertoe dienen wij, samen met GroenLinks, PvdA, VVD, ChristenUnie, SP, Groninger Belang, D66 en PVV een motie in met de titel; “Wie het kleine niet eert…”

Bij de bespreking van deze nota in de commissie hebben we ook aandacht gevraagd voor mensen met een smalle beurs, voor al die vrijwilligers die zich inzetten voor ons rijke maar ook kwetsbare erfgoed. De ChristenUnie heeft omtrent de vrijwilligers zojuist een motie mede namens ons ingediend. Ook willen we graag vernieuwing en verbreding en zien koppelkansen met het programma leefbaarheid en hopen dit dan ook terug te zien in de kadernota leefbaarheid.

Ik kom tot een afronding en sluit graag af met de woorden van onze gedeputeerde Cultuur, mevrouw Wulfse:

“Iedereen moet de kans krijgen om actief mee te doen, zijn of haar talenten te ontplooien en te genieten van cultuur.”

Wij delen deze ambitie van harte en nodigen iedereen uit om dit ZijaanZij te doen. Laten we samen aan de slag gaan voor een bruisende stad en een levendig ommeland. Ons Pronkjewail in Golden Raand!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.