Vandaag is bij de Statenvergadering het addendum Zorg behandeld. Volgens Statenlid Marjan Heidekamp past dit stuk prima in het uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Heidekamp benadrukt nog wel een keer de rol van de provincie: "Faciliteren en stimuleren, maar zeker niet regisserend of sturend."

Motie PvdA

Het CDA kon daarom ook niet instemmen met een motie van de PvdA. De motie gaat uit van een sturende invulling van de provinciale rol. Heidekamp: " Het is de rol van de provincie om de gemeenten te stimuleren hiervoor gezamenlijk een visie op te stellen." De kosten die daarmee gemoeid zijn kunnen prima verhaald worden op de 3,6 miljoen Euro die nu beschikbaar komt. Het initiatief moeten we laten waar het hoort, bij de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.