De najaarsnota is vandaag goedgekeurd door Provinciale Staten. De najaarsnota is een ijkpunt waarin de lopende begroting tegen het licht wordt gehouden. Volgens Statenlid Truus van Kleef is de provincie goed op koers.

Goede weg

Truus van Kleef: "Op gebied van energie, cultuur, leefbaarheid en economie is er veel perspectief geboden. Bijna aan het eind van deze statenperiode waar een mooi collegeprogramma aan ten grondslag ligt." Volgens het CDA blijft het meerjarenperspectief goed en biedt het ruimte voor de nieuwe statenperiode om keuzes te maken voor nieuw beleid.

Aandacht

Het CDA heeft nog enkele zorgen als het gaat om de infra-projecten en dan met name de Spoorzone en de Ring Zuid. Er is hier toch een afwijking te zien. Het CDA heeft dan ook aan het college gevraagd wat de gevolgen zijn en hoe de provincie hier mee omgaat.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.