04 december 2019

Nieuwe Omgevingsverordening

Op 4 december 2019 behandelden de Provinciale Staten van Groningen de voordracht van het College van Gedeputeerde Staten om een nieuwe Omgevingsverordening op te stellen. Hieronder de bijdrage van Statenlid Jesper Bergsma.

Voorzitter,

De nieuwe Omgevingswet komt steeds dichterbij. Deze wet moet ervoor zorgen dat het beheer van en de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving eenvoudiger worden. Deze uitgangspunten spreken de CDA-Statenfractie aan. Politiek begint namelijk met de erkenning van het maatschappelijk initiatief. Inwoners en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden.

De CDA-Statenfractie kan zich vinden in het plan van het College van Gedeputeerde Staten om te komen tot een nieuwe Omgevingsverordening, maar wij hebben hierover nog wel een aantal vragen:

Het college geeft aan dat er geen reden is om aan te nemen dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet daadwerkelijk wordt opgeschort. Echter las ik op 27 november een artikel in het NRC, waarin wordt gewaarschuwd voor de opeenstapeling van problemen omtrent de invoering van de Omgevingswet.

Is de gedeputeerde op de hoogte van dit krantenartikel? Is de gedeputeerde daarmee ook op de hoogte van het feit dat de verantwoordelijke ICT-leveranciers twijfels hebben of zij de software op tijd kunnen leveren en ook dat gemeenten bang zijn dat ze straks kennis, geld en personeel tekortkomen?

In dit artikel staat ook te lezen dat het percentage gemeenten dat nog vertrouwen heeft in de invoering van de Omgevingswet is gedaald van 75 naar 57 procent.

Krijgt het college deze signalen ook van de Groninger gemeenten? En hoe gaat het college om met deze onzekerheden en de zorgen die de Groninger gemeenten hebben?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.