04 december 2019

Nieuwe OV tarieven

Op 4 december 2019 spraken de Provinciale Staten van Groningen over de nieuwe tarieven in het Openbaar Vervoer. Lees hieronder de bijdrage van Statenlid Ria Horenga.

Voorzitter,

Nu met de nieuwe concessie het wagenpark helemaal up to date is, is het CDA van mening dat we moeten toewerken naar het verder optimaliseren van het gebruik van het openbaar vervoer.

Minder uitstoot van schadelijke stoffen, goede bereikbaarheid in het ommeland, minder files en ons toch snel en goed kunnen verplaatsen, dat willen we toch allemaal? Er is nog een wereld te winnen. Het CDA is van mening dat hier nog een mooie provinciale opdracht ligt.

Gelukkig nemen ook gemeenten hun verantwoordelijkheid als het gaat om het optimaal benutten van het Openbaar Vervoer. Denk hierbij aan het initiatief van Het Hogeland, waar een proef gestart gaat worden om minima tijdens de daluren vrij te laten reizen. Wij zijn erg benieuwd naar de effecten.

Ook zijn er bedrijven die het gebruik van het Openbaar Vervoer stimuleren, maar ook dat kan nog beter.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan de gedeputeerde: Wat kan de provincie eraan doen om reizen met het Openbaar Vervoer nog aantrekkelijker te maken? En aansluitend hierop; ziet het college ook mogelijkheden om het Openbaar Vervoer voor de reiziger financieel aantrekkelijker te maken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.