Het klimaat is een belangrijk thema voor het CDA. Om de doelen van Parijs te halen, zijn de provincies van cruciaal belang. Als CDA zien wij veel kansen voor de energietransitie. Maar om Parijs te halen is realisme en gezond verstand nodig in de uitvoering, ook in Groningen. De betaalbaarheid is van essentieel belang om draagvlak te houden voor de energietransitie. Het CDA vindt het van belang dat de opgave die voor ons ligt evenredig wordt verdeelt over de provincies (en daarbij rekening te houden met wat er tot nu toe is gerealiseerd).

Kopgroep

Wel is het CDA van mening dat de provincie Groningen in de kopgroep mag meedoen. Zowel om de doelen te halen, maar ook om werkgelegenheid in het noorden te behouden. Daar worden nu al stappen in gezet; denk aan de investeringsagenda waterstof, waarbij overheden én bedrijven 2,8 miljard euro investeren in de grootschalige toepassing van duurzaam opgewekte waterstof. Een schoon alternatief voor fossiele brandstoffen.  

Klimaatakkoord

Omdat er nog geen sprake is van een definitief klimaatakkoord kunnen we vandaag nog geen formeel besluit nemen over de uitvoering van het klimaatakkoord. Wel roept het CDA  op om door te gaan op de ingeslagen weg om op tal van terreinen te verduurzamen. Statenlid Robert de Wit: "We zullen in deze Staten nog menig keer discussiëren over de uitvoering van het klimaatakkoord, maar een staat buiten kijf: we moeten ervoor zorgen dat we onze provincie schoner achterlaten voor volgende generaties. Dat vraagt om haalbare, betaalbare en realistische plannen."

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.