Vandaag is tijdens de Statenvergadering de ontwikkelingen rond de werkzaamheden bij de zuidelijke ringweg. Het is niet de eerste keer dat dit onderwerp tijdens commissies of Statenvergaderingen op de agenda staat. De commissievergaderingen hebben de zorgen van het CDA niet weggenomen, en de zorgen zal het college ook hebben.

Tegenslagen

Statenlid Truus van Kleef is niet gelukkig met de tegenslagen; "Als je kijkt hoe nu de vlag erbij hangt, dan kan je spreken van gezichtsverlies." Er wordt nu een commissie benoemd om het project weer vlot te trekken. Truus van Kleef vraagt zich af waar het probleem precies ligt, en of de contractuele verplichtingen worden nagekomen. Daarnaast wil Van Kleef graag weten welke opdracht de commissie krijgt en wat het tijdspad is.

Gevolgen

Truus van Kleef benoemd ook de gevolgen die door de vertraging worden veroorzaakt. “Er ontstaan op den duur problemen bij het omliggende wegennet, en reken maar dat de vertraging dan ook een vertragend effect gaat geven op de economie, en dat terwijl we hier nu juist zo goed mee op weg zijn.", aldus Truus van Kleef.

Het CDA weet dat het college hard werkt aan een oplossing. Het CDA is dan ook benieuwd naar de aanpak van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.