In maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de besturen van de waterschappen. In Groningen kiezen de inwoners van de werkgebieden van de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s nieuwe leden voor de Algemene Besturen van deze 2 waterschappen. De verkiezingen worden gelijktijdig met de Statenverkiezingen gehouden op 21 maart 2019.

Uw provinciale CDA-afdeling is samen met de CDA-afdeling Drenthe gestart met de voorbereidingen voor deze verkiezingen. Dit betekent, het opstellen van CDA verkiezingsprogramma’s en het samenstellen van een goede CDA kandidatenlijsten voor deze waterschappen. Het CDA Groningen zoekt:

Kandidaat Waterschapbestuurders (m/v)

 

De CDA waterschapbestuurder moet een herkenbare christendemocraat zijn, overtuigend en politiek bevlogen. Hij/zij beschikt over maatschappelijk draagvlak, wordt gekend in de regio, heeft affiniteit met het thema water en is in staat kiezers aan te spreken. Bestuurlijke ervaring strekt tot aanbeveling, immers het algemeen belang kan alleen gediend worden door goed te luisteren naar de inbreng van burgers, organisaties en instellingen.

De kandidaat moet loyaal zijn naar de fractie en onderkent het belang van de fractie als geheel. Binnen de fractie moet hij zich als teamplayer kunnen opstellen.

Een nuchtere, heldere kijk op water en ruimtelijke ordening is belangrijk. Begrijpen wat de betekenis is van water voor onze burger en de afhankelijkheid van water voor boer, tuinder en omgeving. Waterkwaliteit moet in de toekomst sterk verbeterd worden. Een langetermijnvisie op waterveiligheid is gewenst om onze kinderen een goede toekomst te geven.

Tevens moeten kandidaten bereid zijn het verkiezingsprogramma, een bewilligingsverklaring en een interne partijverklaring te ondertekenen.

Over de cumulatie van de functie van waterschapbestuurder en andere vertegenwoordigende functies wordt opgemerkt dat de bestaande regeling binnen het CDA voor cumulatie van vertegenwoordigende functies hierop van toepassing is. Dit houdt in dat de cumulatie van vertegenwoordigende functies in principe niet is toegestaan. U kunt dus niet tegelijkertijd provinciebestuurder en waterschapbestuurder zijn (wettelijk) of gemeentebestuurder en waterschapbestuurder (onze keuze).

Procedure

Ieder CDA-lid binnen het werkgebied van de betrokken waterschappen kan zichzelf kandidaat stellen voor het waterschapsbestuur. Een uitgebreide profielschets kunt u opvragen via cdaprovinciegroningen@gmail.com.

Kandidaatstellingen en voordrachten kunnen tot 21 mei 2018 bij het provinciaal bestuur worden ingediend door middel van een sollicitatieformulier WSV 2019 dat hier is te downloaden of op te vragen via cdaprovinciegroningen@gmail.com Het sollicitatieformulier met motivatie kan worden gemaild naar cdaprovinciegroningen@gmail.com.

Na de sluitingstermijn zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie. De selectiecommissie zal in september voordrachten doen aan het provinciaal bestuur, die deze ter stemming voorlegt aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in de werkgebieden van de verschillende waterschappen. De uitslag van de stemming wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Vergadering van het CDA Groningen van november.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.