Bij de vaststelling van de kaders van het programma Energietransitie vergeleek Robert de Wit de energietransitie met een voetbalwedstrijd. ‘’We spelen tegen de kampioen van de afgelopen decennia ‘de fossiele industrie’. Het doel is om aan het einde van de wedstrijd als het scorebord op 2050 staat al onze energie op duurzame wijze op te wekken’’. Tijdens de laatste Statenvergadering voor de zomervakantie stond de tussenrapportage energietransitie op de agenda. Het CDA stipte drie punten aan.

Een grote opgave. Allereerst moeten we ervoor zorgen dat partijen op het veld goed op elkaar ingespeeld raken en met elkaar in gesprek zijn en blijven. Samen met D66 dient het CDA  daarom ook een motie in om het vervolg van de energiedialoog waar mogelijk met voorrang uit te voeren. Ten tweede riepen wij het college meerdere malen op om in te blijven zetten op nieuwe technieken. Bijvoorbeeld de waterstoftechniek. Naast alle technologische ontwikkelingen, pleit het CDA er ook voor dat die (nieuwe) systemen betaalbaar blijven voor de burger. Als derde punt hebben we het college en deze Staten opgeroepen om constant kritisch te blijven kijken naar de middelen die het meest interessant zijn om op in te zetten en het hoogste rendement opleveren (bijvoorbeeld CO2-reductie) ten aanzien van de geïnvesteerde euro. Deze cijfers wil het CDA ontvangen van Gedeputeerde Staten.

Robert sloot zijn betoog af met de oproep om er samen voor te zorgen dat volgende generaties met trots terug kunnen kijken op het moment dat duurzaamheid won van fossiel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.