25 maart 2021

Stoatenvergoadering van de Provincoale stoaten van Grunn

Veurzitter,

Wat bin k bliede dat wij hier vandoag met mekoar proaten over wat ons alpmoal zo dierboar is, onze jeugd. De centroale vroag van vandoag is; “Hoe kommen ze veilig en rapaan op de hogeschool of op de universiteit, mor ok over wat dat ons weerd is en hoe we dat goan regeln.” Door is leste woord nog niet over sproken schat ik zo ien. Zunder dat wij hier drekst een paskloare oplossing veur hemmen, perbeer ik toch ien mien betoog, doar een beetje zicht op te kriegen.

Het is jim vast opvallen dat ik aans dan aans jim niet toepreek ien’t Hooghollands mor ien mien moederstoal, et Westerketiers. Dit doe ik omdat het CDA de eigenheid van de Grunninger belangriek vient en doar heurt onze nedersaksische streektoal zeker bij. Bovendien hollen we zo een mooie traditie ien stand. Veurig joar kwam er n kink ien de koabel, we kregen nog wel een mooi colle ge over streektoal, mor de eerstvolgende Stoatenvergoadering bleef ut, omdat corona roet ien et eten strooide. Jim kinnen vast begriepen hoe ik uutkeken heb noar dizze dag.

Ik goa vandoag verder woar veurmoalig CDA-stoatenlid Jakob-Klaas Star (overigens ok oafkomstig uut et Westerketier) bleven was... bij de gaanzen. De oldgedienden onder ons herinneren zich dat misschien nog wel, mor… wees gerust het gijt nou niet over leven of dood, want vandoag wil ik een vergeliekeng moaken met e ganzentrek. Niet omdat ik solliciteer noar een plakje bij een andere partij of dat ik ze ien de wielen rieden wil, mor omdat we ien de politiek nog een bult leren kinnen van de gaanzetrek ok of misschien wel just bij dit vroagstuk.

Ik wil jim niet lastig vallen met n hiel gastcollege, mor wel groag een poar wietjes met jim delen:

  1. Allen gaanzen gakken…. Alleneg …..de leider niet!
  2. Een gaans die zien vleugels uutslagt, moakt opwoartse kracht veur de vogels die volgen
  3. As gaanzen ien V-formatie vliegen kommen ze 72% verder dan as ze allent vliegen
  4. Zodroa gaanzen land binnen, goan ze veur zichzelf zörgen,  zuuken ze eten en zörgen ze veur noageslacht

Dit wietende is de vroag wat hemmen we te doen. Ien de commissie hemmen we doar al uutgebreid over proat en et CDA het toen duudelek moakt, dat we veural kieken moeten noar slimme oplossingen, gebruuk moakend van bestoande mogelekheden. Dat zien we nog altied zo. Nou weerom noar de gaanzen. Moeten wij ze vertellen woar ze langs vliegen moeten en woar ze del strieken moeten of kinnen ze dat misschien ok heul goed zelf? Ien al dizze planmoakerij mist er noar ons idee één belangriek ding en dat is; Wat vient de jeugd der zelf eileks van?

Dat brengt ons tot de vroag;

Is dit rapport besproken bij de betrokkenen partijen, as studenten mor ook e bedrijven die op et Zernike complex vestigd binnen. Will het college die  informatie asnog op hoalen en e uutkomsten met ons te delen?

Hier willen we het veur nou eerst moar bij loaten, dankjewel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.