De laatste reguliere Statenvergadering van deze periode, en tijdens de Staten wordt wederom het grootste dossier besproken die er in Groningen is. Volgens het CDA is er veel te lang gesproken, teveel papier geproduceerd en is er nog teveel onzekerheid. Het CDA hoopt dat de afspraken die met het Rijk zijn gemaakt over een snelle en fatsoenlijke schadeafhandeling ervoor gaan zorgen dat de versterking eindelijk van de grond komt. Voor het CDA geldt; geef de regio toekomst en perspectief, geef vertrouwen ook aan de nieuwe generatie, want ook zij mogen toch absoluut niet de dupe worden van een falende overheid. En dat kan alleen maar als we samen op trekken, niet elkaar te tent uitvechten of uitlokken, maar samen aan de slag gaan voor Groningen. 

Sleutel

Truus van Kleef was duidelijk in haar inbreng: "Niemand in deze zaal heeft de sleutel in handen om dit gemakkelijk op te lossen. Wel kunnen wij als Staten bijdragen aan de oplossing door gezamenlijk aan de slag te gaan voor Groningen, en signalen van inwoners, gemeenten en maatschappelijke organisaties over te brengen naar Den Haag." Volgens Van Kleef ligt de sleutel bij de Minister van Economische Zaken. 

Wij kunnen als Staten bijdragen aan de oplossing door gezamenlijk aan de slag te gaan voor Groningen.

Lege handen

Afgelopen maandag heeft de minister van EZ letterlijk gezegd: "‘Er is geen meter vooruitgang geboekt". Volgens Truus van Kleef staan de gedupeerden nog steeds met lege handen en vol met frustraties. Maandag zijn er opnieuw afspraken gemaakt, en is er een handtekeningen geplaatst onder het startdocument NPG. Het CDA wil weten hoe het college van GS aankijkt tegen de gemaakte afspraken op het gebied van versterking, maar vooral wat dit gaat betekenen voor de inwoners. Ook wil het CDA weten hoe het college aankijkt tegen het bericht over het gebrek aan beoordelingscapaciteit en of hier afspraken zijn gemaakt met het Rijk om dit te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.