06 februari 2020

Vaart maken met de Eelwerderbrug

Waarom maak ik mij, als water- en bootjesmens, toch zo druk over weg en spoor? Het gaat vaak over snel, sneller snelst, terwijl het op het water vaak over een heel andere beleving van tijd en snelheid gaat. Het mag u duidelijk zijn waarom ik een bootjesmens ben.

Dit constaterende ontslaat niemand, en dus ook mij niet, van de noodzaak om kritisch te kijken naar een goede bereikbaarheid en doorstroming, ook over weg en spoor van en naar onze prachtige provincie. Ik ga nu niet alle lopende projecten en nieuwe vergezichten herhalen. Ze zijn allen in beeld. De één wat prominenter dan de ander. Diverse collegae hebben hier aandacht voor gevraagd. Wij sluiten ons hierbij aan, inclusief de ingediende motie “Pronkjewail op golden lijn”. Wel willen we benadrukken dat nieuwe grote vergezichten ons niet af moeten houden van bestaande ambities. Dit mede in het licht van de beperkte beschikbare middelen.

In de commissie heeft het CDA aandacht gevraagd voor de doorstroming van de N33. Specifiek doel ik hier op de Eelwerderbrug. De gedeputeerde gaf in de commissie aan dat deze wel op de agenda stond, echter er waren geen specifieke ontwikkelingen te rapporteren.

Voor het CDA zit de pijn in de voortgang. Voor ons duurt het echt allemaal te lang. Natuurlijk zijn er honderd redenen te bedenken waarom het niet kan, maar ons triggert de vraag; Hoe wel? Wij blijven zoeken naar wegen en wij vragen de gedeputeerde dit ook te doen.

Omdat herhaling de kracht van de boodschap is, ook hier nogmaals aandacht voor de doorstroming en de verkeersveiligheid tussen Groningen en Friesland via de A7. Onze fractie ziet de problematiek niet direct opgelost. We zijn dan ook van mening dat dit typisch een onderwerp is dat in een samenhang der dingen opgepakt zou moeten worden, zoals mijn collega Pascal Roemers van de PvdA tijdens de commissievergadering zo mooi zei. We hopen natuurlijk het tegendeel maar we verwachten dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is.

Ik kom tot een afronding. Wij zijn tevreden over de voorliggende rapportage en zijn blij dat we hieromtrent vandaag ruim onze input konden geven. Eén vergezicht zie ik toch heel graag dichterbij komen: wat zou het prachtig zijn dat ik in mijn bootje over de N33 heen zou kunnen varen, en voor de slimme vogels dan natuurlijk wel met water onder de kiel.

Verder zien wij uit naar de ontwikkeling omtrent de mobiliteitsvisie en natuurlijk gaan we ook hierbij graag samen aan de slag voor Groningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.