01 juli 2020

Voorjaarsmonitor 2020. Een stip op de horizon.

Voorzitter,

Met deze voorjaarsmonitor kijken we vooruit door een troebele verrekijker. Het lukt om grove schetsen te zien van wat gaat komen en daar zo goed mogelijk op te anticiperen. Tegelijkertijd is het kristalhelder dat de toekomst meer dan in het verleden lastig te voorspellen is.

Dat mag geen reden zijn om niet te werken aan een stip op de horizon. Juist nu moeten we antwoorden formuleren op de grote vragen. Of het nu gaat om energie, toekomstbestendige werkgelegenheid of de instandhouding van voorzieningen, als we nu niet beginnen met het vinden van antwoorden is het straks te laat.

Laten we net als al die Groningers die - nu de man van glas terugkeert - een seizoenkaart aanschaffen zonder te weten of en hoe we op de tribune mogen plaatsnemen, kiezen voor hoop als uitgangspunt voor de ingrijpende veranderingen die voor de deur staan.

Tegelijkertijd moeten we op kortere termijn problemen adresseren. Ondanks de inzet van het Rijk en de aanvullende inzet van het college bestaan er geen garanties voor ondernemers en werknemers. De werkgelegenheid in Groningen is en blijft dan ook een punt van zorg. Het toont opnieuw aan dat het nodig is om in te blijven zetten op toekomstbestendige werkgelegenheid in kansrijke sectoren. Het is van onverminderd belang om de handen ineen te slaan waar het kan en te blijven werken aan werkgelegenheid.

Om van elkaar te kunnen leren is een gesprek nodig. Ook in Oost-Groningen geldt helaas een werkloosheidspercentage boven het landelijk gemiddelde. Door de industrie en overheden aan tafel te krijgen kunnen ondernemingen elkaar versterken. Een industrietafel kan eraan bijdragen dat het restproduct van de één een grondstof wordt voor de ander en het brengt tal van andere potentiële bedrijfseconomische voordelen met zich mee. In die gedachte dienen wij samen met de PVV een motie in.

De zon schijnt. Het reces staat voor de deur en het vakantiegevoel zal ongetwijfeld groeien. Toch verkeren veel Groningers in onzekerheid. Groningen verdient meer. Een stip op de horizon. Laten we die samen beetje bij beetje inkleuren en werken aan Gronings perspectief, tot ver buiten de Euroborg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.