Tijdens de Statenvergadering van vandaag is de gestapelde mijnbouw over zoutwinning in Veendam besproken. Statenlid Marjan Heidekamp had een duidelijke inbreng over dit dossier. Mede dankzij de uitvoerige bijdragen van insprekers tijdens de commissievergadering heeft het CDA een helder beeld gekregen.

Klip en klaar

Het is volgens Heidekamp klip en klaar dat de overheid de taak heeft om de veiligheid van haar inwoners te garanderen. Ook moet de overheid bescherming bieden aan woningen en gebouwen. Bij gevallen van schade moet er gezorgd worden voor een goede afhandeling. Marjan Heidekamp: " Een deel van de inwoners voelt zich in het betrokken gebied niet serieus genomen en niet geholpen door de overheid. Hier moet iets aan gebeuren en wel zo snel mogelijk."  

Schadeloket

Het college heeft tijdens de commissievergadering toegezegd dat er haast wordt geboden en dat het college weliswaar niet tegen zoutwinning is, maar dat de veiligheid hoe dan ook voorop dient te staan. In dat kader heeft de gedeputeerde aangegeven dat er een onafhankelijke schadeloket dient te komen, zodat de vergoeding van de schade’s dan ook via wetgeving verankerd zijn. Volgens Heidekamp is dit schadeloket er al. Heidekamp: "Ook voor de hier betrokken inwoners is er toegang tot de technische commissie bodembeweging." Het CDA vraagt daarom aan het college of het bereid is in overleg met de technische commissie bodembeweging te gaan om voor de betrokken inwoners de toegang effectiever te laten verlopen. 

Termijn

De onzekerheid die ontstaat gaat over de termijn wanneer dit allemaal geregeld is. "Hierbij willen we het college dan ook oproepen om hier echt vaart mee te maken en voor de zomer zou hier toch een vervolg aan gegeven moeten worden" aldus Marjan Heidekamp. " Zeker gelet op het voornemen tot uitbreiding van de activiteiten van Nedmag is duidelijkheid over de oorzaak en afhandeling van de schade dringend gewenst."  

Verantwoordelijkheid

De provincie moet haar verantwoordelijkheden nemen in dit dossier. Heidekamp is duidelijk: "De gedupeerden hebben er recht op dat er een eind komt aan de ‘van het kastje naar de muur uitspraken’."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.