• Het CDA zet in op verdere ontwikkeling van de natuur-inclusieve landbouw en precisielandbouw.
  • Het CDA stimuleert de omschakeling naar biologische en duurzame landbouw en dito voedselproductie.
  • De provincie moet flexibeler omgaan met regels in het bestemmingsplan voor schuilgebieden en agrarisch medegebruik voor hobbyboeren in het buitengebied.
  • Wij streven naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie. In het buitengebied moet er plaats zijn voor de boer, de inwoner en de toerist.
  • Wij stimuleren de betrokkenheid van boeren bij het beheer van natuurgebieden. Bermonderhoud kan bijvoorbeeld door land- en tuinbouworganisaties uitgevoerd worden. Natuurbeheerders zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en agrarische ondernemers moeten hier samen afspraken over maken.
  • Wij willen agrariërs ruimte bieden om te ondernemen en hun bedrijven te laten groeien en verduurzamen op een dier- en natuurvriendelijke manier. Het Groninger Verdienmodel is daarvoor een goed uitgangspunt. Ook de intensieve veehouderij moet mogelijkheden krijgen om te investeren en te compenseren door extra ruimte voor duurzame en diervriendelijke maatregelen. De mogelijkheden op dat gebied hebben de afgelopen jaren bewezen succesvol te zijn en verdienen dan ook voortzetting. Dat willen we vormgeven in overleg met de sector zelf.
  • Wij maken ons sterk voor een vervolg op het innovatieve programma landbouw Veenkoloniën 2012-2020.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.