11 december 2017

Jong en oud moet in Delfzijl kunnen wonen

Iedereen die dat wil moet in Delfzijl kunnen (blijven) wonen. Met die opgave is CDA wethouder IJzebrand Rijzebol aan de slag gegaan om samen met de gemeente Delfzijl te werken aan nieuwbouwplannen voor het wonen in de havengemeente.

Om goed voorbereid te zijn op mogelijke noodzakelijke versterkingen van woningen in 2018, worden er nu alvast woningen gebouwd die geschikt zijn voor jong en oud. “We gaan meer levensloopbestendige huizen bouwen die geschikt zijn voor een- en tweepersoonshuishoudens,” legt wethouder IJzebrand Rijzebol uit. “Hiermee spelen we actief in op de veranderende woonwensen en bevorderen we de doorstroming op de woningmarkt.”

Voor de wijken Schrijversbuurt en Kwelderland werken de gemeente en Acantus samen aan nieuwbouwprojecten met een optimale mix van koop- en huurwoningen. Er wordt gestart met 32 woningen aan de Sien Jensemastraat (Schrijversbuurt) en Uitwierderweg (Kwelderland). In de tweede fase zal hier sprake zijn van nog eens 40 tot 50 woningen. In Kwelderland blijft er ruimte om koopwoningen te bouwen. 

In 2018 wordt in het centrum het nieuwbouwproject Spoorstraat met 15 huurwoningen gebouwd. Daarnaast komen er nog eens 60 tot 80 huurwoningen in het centrum als onderdeel van de ontwikkeling van de woonservicezone. “Bij de nieuwbouw besteden we ook aandacht aan het betaalbaar houden van nieuwe woningen voor bewoners met een smalle beurs,” vertelt IJzebrand Rijzebol. “Daarnaast vinden we het belangrijk dat bestaande woningen en nieuwbouwwoningen duurzamer presteren. Dat is goed voor het milieu en het helpt ook mee om de woonlasten beperkt te houden.”

Delfzijl wil de unieke ligging aan zee meer benutten en het karakter van de havenstad versterken, zodat ook in de toekomst iedereen die dat wil in Delfzijl en haar dorpen kan (blijven) wonen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.