De gemeente voert een actief beleid ten aanzien van de ontstane schade aan huizen, andere gebouwen, dijken en leidingen, als gevolg van de aardgaswinning. Zij neemt actief deel aan de overleggen met de op dit specifieke terrein bevoegde instanties als Ministerie(s), NCG en CVW met het doel de belangen van burgers en bedrijven en de veiligheid in het gebied optimaal te behartigen. Waar mogelijk en noodzakelijk komt zij op voor bewoners en bedrijven in de discussie over schadevergoeding en herstel. De gemeente stimuleert actief het verminderen van de aardgasproductie in het gebied. De nuloptie is daarbij het uiteindelijke doel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.