Als je je hele leven hard hebt gewerkt, belasting hebt betaald en gespaard voor na je pensioen, heb je recht op een rustige oude dag. Voor veel ouderen is dat echter niet het geval. Zij zijn bezorgd over hun toekomst en hun financiële situatie. Door alle veranderingen in de samenleving hebben ze steeds meer het gevoel er alleen voor te staan en niet gehoord te worden.

Tegelijk leveren veel ouderen nog steeds een grote bijdrage aan de samenleving, met hun kennis en ervaring, als mantelzorger of vrijwilliger in de buurt, in de geloofsgemeenschap of in de zorg en aandacht die ze geven aan hun kleinkinderen. Daarom willen wij meer aandacht en waardering voor alles wat onze ouderen hebben gedaan en nog doen voor de jongere generaties.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. Door hun afnemende gezondheid en mobiliteit en het wegvallen van een partner of leeftijdsgenoten, raken ouderen geïsoleerd en ligt eenzaamheid op de loer.

De zorg en aandacht voor onze ouderen is daarom een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Ook de gemeente heeft een belangrijke zorgtaak. De gemeente moet goed communiceren met ouderen en organisaties die zich inzetten voor hun belang. Met name over belangrijke onderwerpen als woon- en zorgvoorzieningen en de WMO.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.