Ieder mens moet binnen zijn of haar eigen mogelijkheden deel kunnen nemen aan de samenleving. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze wet regelt de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen die thuis wonen. Het CDA wil deze wet verbeteren, door de positie van families en mantelzorgers te versterken. Ook moet er voldoende geld zijn binnen de gemeente om voldoende zorg en ondersteuning te regelen voor de kwetsbare inwoners.

Wij willen de zorg dichtbij huis versterken en beter organiseren. De professionele zorg en ondersteuning kunnen daardoor beter aansluiten bij de keuzes van mensen om zo lang mogelijk regie over hun eigen leven te willen houden. Innovatie en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen. Ook het persoonsgebonden budget kan een belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten. Betere zorg thuis betekent ook meer aandacht voor het welzijn van ouderen en gehandicapten. De overheid kan dit niet alleen, maar kan wel haar aandeel leveren in het aanbod van o.a. welzijnswerk, geestelijke verzorging en de aandacht voor eenzaamheid.

In Delfzijl is het van belang dat deze ondersteuning ook in de kerndorpen, bijvoorbeeld Spijk en Wagenborgen, wordt verzorgd. Zodat overal op een adequate en eenduidige wijzen naar de juiste zorg wordt begeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.