Iemand die weleens voor een naaste heeft gezorgd, weet hoe zwaar het werk van een mantelzorger is. De gemeente moet de mantelzorgers die de zorg voor een dierbare op zich hebben genomen daarom ondersteunen. Dit kan door een mantelzorger in contact te brengen met een vrijwilliger die af en toe bijspringt. De gemeente kan ook kiezen voor subsidie aan organisaties die vrijwilligers en mantelzorgers ondersteunen, door administratieve ondersteuning of door bijvoorbeeld een vergoeding voor kinderopvang te bieden. We willen voorkomen dat mantelzorgers overbelast worden. Het CDA vindt het van belang dat de gemeente regelmatig waardering voor het werk van de mantelzorgers toont.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.