Samen of individueel sporten kent veel positieve aspecten, zoals gevoel voor eigenwaarde, een gezond lichaam of leren werken in teamverband. Om van deze positieve zaken te profiteren, moet het gemeentelijk sportbeleid gericht zijn op alle leeftijden en moet iedereen mee kunnen doen. Voor alle inwoners van Delfzijl moet sporten mogelijk zijn. De gemeente subsidieert daarom instellingen als “Leergeld”, die kinderen uit arme gezinnen de mogelijkheid biedt om toch deel te nemen aan sportactiviteiten. Inwoners die sport zelf kunnen betalen, wordt gevraagd om ook zelf reëel bij te dragen aan hun sportieve activiteiten.

Sportverenigingen hebben naast een sportieve functie, tegenwoordig in toenemende mate een belangrijke rol bij de aanpak van sociale problemen en het bevorderen van een gezondere levensstijl. Het is daarom van belang dat de sportverenigingen en de gemeente nauw samenwerken.

Net als bij de culturele voorzieningen is het bij sportvoorzieningen ook van belang om te kijken naar de kosten efficiënte van de organisatie en de accommodaties. Als accommodaties te weinig gebruikt worden, moet de gemeente de kosten verlagen door accommodaties af te stoten, dan wel aan de gebruikers over te dragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.